| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference

Konference

Aktuality Oddělení pro zahraniční a vnější vztahy v rámci této agendy jsou k nalezení zde.

Činnost fakult zejména veřejnoprávních univerzit nespočívá pouze v pedagogickém vzdělávání jejich studentů, ale měla by se neméně intenzivně zaměřovat i na rozvoj vědy. Jednou z možností, jak takovému rozvoji napomoci, je umožnit setkání jednak akademiků mezi sebou, ale také setkání akademické obce s praktikujícími odborníky. Vedle různých komornějších forem může takovému cíl posloužit pořádání vědeckých konferencí. Na půdě Právnické fakulty MU jich je každoročně pořádáno několik, od celofakultních, mezinárodních, po konference pořádané jednotlivými katedrami.

Největší celofakultní konferencí jsou podzimní Dny práva, na které se v roce 2009 přihlásilo více než 400 účastníků. Třetina účastníků byla ze zahraničí (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Rumunsko, Rusko). Protipól v jarním semestru představuje konference COFOLA, který je koncipována jako konference pořádaná doktorandy a zaměřená na studenty doktorského a magisterského studijního programu a mladé vědce. K dalším již etablovaným konferencím náleží podzimní Cyber-Space.

Na katedrové úrovni je realizována řada dalších odborných konferencí a seminářů (Ekoseminář, Zdravotníci a právo, České právo a informační technologie, Pracovní právo 2009, Historie mezinárodního práva soukromého, Současné aktuální otázky spotřebitelského práva a další).

Elektronické verze konferenčních sborníků jsou volně k dispozici na webovém portále Právnické fakulty MU široké odborné veřejnosti a představují vyhledávaný zdroj informací.


nahoru