| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Aktuality Oddělení pro zahraniční vztahy jsou k nalezení zde.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity realizuje zahraniční aktivity v řadě podob. Jedná se o učitelskou a studentskou mobilitu, ale i formu aktivní spolupráce jednotlivců, oborů a celé instituce.

Na institucionální úrovni je to mobilita v rámci výměnného programu Erasmus. V něm jsou zapojeni jak studenti, tak akademičtí a neakademičtí pracovníci. Právnická fakulta má v tomto programu navázány spolupráce a uzavřeny smlouvy s více než stovkou zahraničních univerzit z třiceti evropských zemí. Intenzivnější forma spolupráce v rámci programu Erasmus je uskutečňována prostřednictvím Rotterdam Law Network (síť 35 univerzit z 30 evropských zemí), které je fakulta členem.

Další spolupráce je realizována na dvoustranném smluvním základě. Dlouholeté vztahy jsou navázány s The John Marshall Law Schoool (Chicago, USA), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Polsko), či Universität Wien (Rakousko) formou společných projektů, publikací a krátkodobých programů.

Právnická fakulta dále úspěšně spolupracuje s americkými a kanadskými univerzitami (UNLV William S. Boyd School of Law – USA, Thompson Rivers University - Kanada) či s Uganda Christian University (Uganda), přičemž nově byla uzavřena smlouva s O. P. Jindal Global University (Indie), Yaroslav Mudryi National Law University (Ukrajina) či National Taiwan University (Tchaj-wan). Pokračovala též úspěšná spolupráce s University of Maribor (Slovinsko), University of Derby (UK), Saratov State Law Academy (Rusko). Na základě bilaterální smlouvy mezi PrF MU a Tsinghua University - School of Law v Pekingu (Čína) a University of New South Wales (Austrálie) byly na těchto univerzitách realizovány studentské pobyty a proběhlo výběrové řízení pro pobyt v jarním semestru 2018 na další partnerské univerzitě: University of Lima (Peru). PrF MU hostila studenty z partnerské Georgian Institute of Public Affairs, School of Law and Politics (Gruzie) a z australské UNSW. Fakulta dále spolupracuje s University of California - Hastings College of the Law (USA) na bázi nominací absolventů PrF MU do programu LL.M. na této partnerské škole či s organizacemi EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – Alicante, Španělsko) a EPO (Evropský patentový úřad - Mnichov, Německo), kam vysílá své studenty a absolventy na pracovní stáže. Nabídka stáží je nově rozšířena i na základě spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí, a to konkrétně pro stáže v rámci Stálé mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě.

Zapojení zahraničních pedagogů do výuky na Právnické fakultě je podpořeno mimo jiné spoluprácí s Centrem pro mezinárodní právnická studia - CILS (Salzburg, Rakousko), a to formou příjezdů „senior lawyers“, kteří na právnické fakultě vyučují krátké specializované intenzivní kurzy. Mezi další a úspěšné zahraniční aktivity fakulty patří účast studentů na mezinárodních moot courtech, ke kterým se řadí  Lidskoprávní Moot Court, Římskoprávní Moot Court, FDI Moot Court či Vis Moot.

Na základě dlouhodobé spolupráce s Universität Wien, The John Marshall Law School (Chicago, USA), European Academy of Legal Theory a Goethe-Universität, probíhá na Právnické fakultě MU úspěšně již několik let mezinárodní podzimní škola práva pod názvem „Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills“.  

Další formou zahraniční spolupráce je spolupráce s British Law Centre na programu „Diploma in English Law and Practical Legal Skills“, který je realizován na půdě PrF MU a vyučován britskými odborníky.


nahoru