| | | | |


Členství v mezinárodních organizacích

Od roku 2003 je fakulta členem Evropské asociace právnických fakult ELFA – European Law Faculties Association, založené v roce 1995. Fakulta je také členem IALS (International Association of Law Schools) a Rotterdam Law Network, Rotterdamské sítě právnických fakult, sdružující 35 právnických fakult z 30 evropských zemí.

Akademičtí pracovníci zastávají důležité funkce v následujících mezinárodních organizacích:


nahoru