| | | | |


Postup a kritéria výběrového řízení

Studenti budou vybráni na základě níže uvedených kritérií a následujícím způsobem:

  1. Studijní průměr
  2. Zahraniční pobyt kromě Slovenska (studium nebo stáž)
  3. Úspěšně absolvovaný povinně volitelný předmět mající vztah k duševnímu vlastnictví
  4. Zapsané téma diplomové práce mající vztah k duševnímu vlastnictví
  5. Odevzdaná práce SVOČ na téma mající vztah k duševnímu vlastnictví.

Pořadí uchazečů výběrová komise určí tak, že od studijního průměru odečte max. 0,2 za splnění každého kritéria pod bodem 2. až 4. a max. 0,1 za splnění kritéria pod bodem 5. výše.

U výběru uchazečů na stáž u EPO se studentům nebo absolventům přírodovědných či informatických oborů odečítá od studijního průměru max. 0,5.

Uvedené instituce rozhodnou o počtu vybraných uchazečů podle profilu uchazečů a potřeb dané instituce.


nahoru