| | | | |


Zkušenosti stážistů

 

Václav Dvorský (Autumn 2017-Spring 2018)

Právník je téměř vždy vázán na právní systém, v jehož rámci vystudoval a jeho možnosti uplatnění v zahraničí jsou značně omezené. Práce v institucích Evropské Unie je jednou z cest, jak se tomuto omezení vyhnout. Stáž v EUIPO může, ale nemusí, být prvním krokem v tomto směru, každopádně se jedná o přínosnou zkušenost. 

V závislosti na oddělení je možno setkat se s nejrůznější náplní práce. Od činností vyloženě právních jako je psaní rozhodnutí nebo zadávání veřejných zakázek, až po činnosti převážně neprávního charakteru jakou jsou kontrola kvality, vnitřní audit nebo projekty spolupráce s jinými úřady a mezinárodními institucemi.  Vzhledem k široké nabídce neplacených vzdělávacích kurzů je postaráno o odborný a jazykový rozvoj zaměstnanců. Úřad také pořádá velké množství odborných konferencí a to nejen na témata svázaná s právem duševního vlastnictví.

Samostatnou kapitolou je pak zázemí úřadu, který vzhledem i vybavením připomíná spíše zaoceánský parník. Najdete zde tělocvičnu, tenisové kurty, fotbalové hřiště a širokou nabídku sportovního vyžití včetně kurzů tance a šermu. To vše je samozřejmě zdarma přístupné.

Vlastislav Stavinoha (Autumn 2017-Spring 2018)

Hola, ¿qué tal? Una cerveza, por favor. Tus ojos son como estrellas……tak krásně zní španělština a ještě krásnější je, když ji posloucháte na pláži pod palmami v Barceloně, při lyžování v horách Sierra Nevady, z úst průvodce v Picassově rodném domě v Málage, od potulného dobrodruha v kraji la Mancha….nebo od své šéfové v Alicante.

Úřad EUIPO je vlastně takové město ve městě – s vlastní tělocvičnou, lékárnou, pekařstvím, restaurací, jídelnou, sportovním hříštěm, hřištěm na pétanque…člověk v podstatě ani nemusí opustit jeho zdi. To platí také ohledně volnočasových aktivit. Vedle klasických sportů jako je fotbal, basketbal jsou vám plně k dispozici kurzy šermování, kick-boxingu, salsy nebo jógy. A co se konečně týče toho nejdůležitějšího, tj. práce, mohu vám říct snad jen to, že záleží, do jakého oddělení vás přidělí. Moje maličkost byla začleněna do tzv. operations department, tj. největšího a snad nejdůležitějšího oddělení v celém úřadě, ve kterém se provádí proces registrace ochranných známek a designu, námitkové řízení, zrušovací řízení,…prostě zde se uvádí známka či design EU v život, udržuje na životě (prodloužení platnosti ochranné známky a designu) nebo hubí, například pokud známku vlastník nepoužívá. Velice příjemný kolektiv vás nabudí do té míry, že jen stěží odmítnete možnost vyzkoušet si zpracovat dílčí úkoly v co největším počtu různých fází „života“ známky nebo designu. Jak to udělat vás naučí na řadě konferencí, seminářů, školení…a kdykoliv si s něčím nebudete vědět rady, vaši žádost o pomoc málokdo odmítne. Totiž jediné, co je nakonec na celé stáži těžké a téměř nemožné, je nudit se :-)

Adéla Dvořáková (Autumn 2015-Spring 2016)

Traineeship at OHIM represents an ideal transition from studies to employment. It enabled me to take part in interesting projects and to gain an insight into functioning of a European institution in practice, as well as, thanks to varous courses and conferences, to deepen my knowledge of intellectual property law and enhance my language skills.

I consider it a valuable professional experience and as such I would recommend it to everybody.

Peter Vámoši (Autumn 2015-Spring 2016)

The traineeship at OHIM is an experience I would recommend everyone to consider. It is not only a big addition to your CV, but it is really a great first step towards your professional career. The environment at OHIM is really warm and welcoming and offers a lot of possibilities to try and learn new things. It provides a number of different courses, such as language or IP courses, and hosts a lot of conferences, the trainees are encouraged to take part in. Trainees are chosen for a number of different departments, so you can become a trademark examiner, you can work in the Board of Appeals writing decisions or you can end up in the Corporate Governance Service, as I did, and learn how such agency is run and help out.

I truly believe, that this experience is enriching on professional level, and also on personal level, so I can only recommend it.

P.S. If you are still not convinced, OHIM is basically on the beach and it is possible to go for swim even in November. :)

Fotogalerie zkušeností

  • Vamosi_4

  • Dvorakova(2)

  • Vamosi(2)

  • Vamosi_3

  • Dvorakova(1)

  • Vamosi(1)

  • Dvorakova(3)

  • 20180127_172103

  • 20171125_101108

  • 20180107_143212


nahoru