| | | | |


Personální složení

 • Vedoucí oddělení
  Mgr. Jaroslav Pavliňák,
  Telefon: 549 49 1205
  Místnost: 113
  Jaroslav.Pavlinak (zavináč) law.muni.cz
 • Zástupce vedoucího
  Studijní agenda 8.–10. semestru (příp. vyšších semestrů) magisterského studia
  Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu

  Bc. Petra Marková,
  Telefon: 549 49 5858
  Místnost: 116
  Petra.Markova (zavináč) law.muni.cz
 • Studijní agenda 3.–7. semestru magisterského studia
  Bc. Martina Crhová,
  Telefon: 549 49 3100
  Místnost: 117
  Martina.Crhova (zavináč) law.muni.cz
 • Studijní agenda 3.– 6. semestru (příp. vyšších semestrů) bakalářského studia kromě oboru VYJU
  Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu kromě oboru VYJU
  Stipendia

  Hana Holubová,
  Telefon: 549 49 6398
  Místnost: 112
  Hana.Holubova (zavináč) law.muni.cz
 • Přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání
  Studijní agenda programů celoživotního vzdělávání

  Mgr. Jana Lautrbachová,
  Telefon: 549 49 5664
  Místnost: 114
  Jana.Lautrbachova (zavináč) law.muni.cz
 • Přijímací řízení a studijní agenda 1. – 2. semestru bakalářského studia všech oborů
  Studijní agenda 3.–6. semestru (příp.vyšších semestrů) bakalářského studia oboru VYJU
  Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu oboru VYJU
  Poplatky za studium
  Kontaktní osoba pro studenty oborů akreditovaných na ostatních fakultách MU
  Disciplinární řízení

  Mgr. Lenka Podrabská,
  Telefon: 549 49 6579
  Místnost: 112
  Lenka.Podrabska (zavináč) law.muni.cz
 • Přijímací řízení a studijní agenda 1. – 2. semestru magisterského studia
  Přijímací řízení a studijní agenda navazujícího studia
  Státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu

  Radmila Tučková,
  Telefon: 549 49 5284
  Místnost: 117
  Radmila.Tuckova (zavináč) law.muni.cznahoru