| | | | |


Knižní novinky

E-kniha: Sociologické aspekty veřejné správy

Urbanová Martina, Večeřa Miloš, Štěpáníková Markéta
2019, ISBN: 978-80-210-9401-7, 189 str.

Publikace vznikla s cílem modernizace povinného předmětu Sociologické aspekty veřejné správy vyučovaného v rámci magisterského navazujícího studijního oboru Veřejná správa na Právnické fakultě MU s cílem nejenom usnadnit studium daného předmětu poskytnutím nezbytného okruhu sociologických znalostí, ale především zvýšit sociální kompetence studujících a všech dalších zájemců v oblasti výkonných a řídících činností ve veřejné správě, a tím i posílit jejich společenskou odpovědnost v jejich praxi. K prohloubení studia je učební text doplněn kontrolními otázkami, na nichž si čtenář (zejména studující) může ověřit, zda obsah příslušné kapitoly dostatečně prostudoval a správně pochopil a zda je schopen ho využít v praxi.

Právo životního prostředí pro bakaláře

Jančářová Ilona
2019, ISBN: 978-80-210-9493-2, 342 str.

Učební pomůcka, jejímž cílem je seznámit studenty se základy a východisky právní úpravy na ochranu životního prostředí v rozsahu programu předmětu Právo životního prostředí pro bakaláře. Učebnice systematicky vychází z původní učební pomůcky pro bakaláře, avšak vzhledem k rychle se měnící právní úpravě byla aktualizována a podstatně změněna a doplněna o další příklady z praxe a ukázky vybraných soudních rozhodnutí.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.
nahoru