| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Studium a vzdělávání

Studium a vzdělávání

Profilujícím oborem pro Právnickou fakultu MU je obor Právo, který je realizován pouze v prezenční podobě v rámci magisterského studijního programu Právo a právní věda. Studium je pětileté a jeho úspěšným absolventům je udělen titul Mgr.

Portfolio magisterských oborů je rozšířeno o navazující magisterský studijní program Veřejná správa. Studium tohoto programu je dvouleté a je realizováno pouze v kombinované formě. K jeho studiu jsou přijímání úspěšní absolventi bakalářských studijních programů Právní specializace nebo Veřejná správa akreditovaných na vysoké škole, anebo programů realizovaných v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

V kombinované formě realizuje Právnická fakulta MU tříleté bakalářské studijní programy Právní specializace a Veřejná správa. Programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu neprávnických povolání. Úspěšným absolventům je udělen titul Bc.

Absolventi magisterského studijního programu Právo, kteří získali akademický titul Mgr., mohou na půdě Právnické fakulty MU vykonat státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Úspěšným absolventům je udělen titul JUDr.

Právnická fakulta MU realizuje také doktorský studijní program Teoretické právní vědy v 11 oborech, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě. Studium je akreditováno jako čtyřleté a jeho úspěšným absolventům je udělen titul Ph. D.

Všechny výše uvedené magisterské a bakalářské studijní programy jsou realizovány také v podobě celoživotního vzdělávání. Jejich forma a vzdělávací plány plně odpovídají akreditovaným magisterským nebo bakalářským studijním programům.

Právnická fakulta MU realizuje vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech LL.M. (Master of Laws) a MPA (Master of Public Administration). V rámci kursu LL.M. nabízí specializace v programech Obchodní právo, Nemovitosti a právo a Právo informačních a komunikačních technologií. Všechny programy jsou koncipovány jako dvouleté a jejich úspěšným absolventům je udělen titul LL.M. resp. MPA.

Studijní programy a obory

Bakalářské, magisterské a navazující studijní programy a obory

Doktorské studijní programy a obory
nahoru