| | | | |


Garanti oborů bakalářského studia:

Veřejná správa

  • JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Teorie a praxe trestního a správního procesu

  • doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Obchodněprávní studia

  • doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Mezinárodněprávní obchodní studia

  • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Vyšší justiční úředník

  • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.nahoru