| | | | |


Zkušenosti a zpětná vazba studentů

Mgr. Jan Brož (BLC 2015 graduate)

BLC kurz jsem si zvolil proto, že mě lákalo opravdové poznávání jiného práva a právního myšlení tolik typického pro angloamerický právní systém. Ačkoliv (nebo právě proto, že) kurz byl upřímně vskutku časově náročný na přípravu a zkoušky nebyly snadné, rozhodně má očekávání přinejmenším naplnil:  odnesl jsem si z něj jiné a přitom velmi užitečné uvažování o právu a nepochybně též znatelné zlepšení v právnické angličtině.

Rád bych zvláště vyzdvihl všechny lektory, které jsem měl možnost poznat během kurzu, neboť to jsou milí, přátelští a chytří lidé s pedagogickým talentem, které výuka baví a jsou Vám k dispozici v podstatě kdykoliv prostřednictvím e-mailu.

Tereza Vaculíková (BLC 2016 graduate)

Pokud bych se znovu rozhodovala, zda začnu studovat BLC kurz, určitě bych neváhala a rozhodla se pro jeho absolvování znovu. Dovednosti a znalosti, které mi kurz přinesl, jsou nedocenitelné. Kurz mě naučil dívat se na daný problém z jiného úhlu pohledu, více si všímat samotných faktů případu a hlouběji je analyzovat. Common law systém není o memorování práva, ale o pochopení základních institutů a schopnostech je ve správné situaci využít. Během kurzu budete tedy načítat samotné případy, nikoliv zákoníky a paragrafy. Některé moduly, jako např. mezinárodní právo či právo EU, se navíc protínají s našimi předměty přímo na fakultě, budete mít tedy možnost přímo komparovat systém výuky common law systému a našeho kontinentálního.

Co se týče samotné formy výuky, student se musí na semináře, jež se konají zhruba jedenkrát za měsíc, připravovat formou načítání materiálů napsaných přímo BLC tutory, a rovněž načítáním skutečných případů, aby mohl na semináři reagovat a zapojit se do diskuze. Workbooky jsou napsány velmi kvalitně a srozumitelně, a veškerá právnická problematika je přímo ukázána na skutečných případech, tudíž student rychle pochopí, kde se daný institut může objevit a uvidí, jak se případ řešil. Semináře samotné jsou velmi interaktivní, po studentovi se vyžaduje jeho aktivní účast a předpokládá se jeho připravenost.

Kurz zabere hodně času a přípravy, ale tohoto rozhodnutí určitě nebudete litovat. Já osobně jsem velmi ráda, že jsem se kurzu účastnila a mohu ho jedině doporučit.
nahoru