| | | | |


Přehled specializací v nichž je možno konat státní rigorózní zkoušku

Právnická fakulta Masarykovy univerzity koná rigorózní řízení v návaznosti na magisterský studijní program "Právo a právní věda" se studijním oborem "Právo" se zaměřením na některou z následujících specializací.

Charakteristiky specializací pro rigorózní řízení v oboru Právo
nahoru