| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Různé > Telefonní seznam

Telefonní seznam

Elektronické adresy jsou uvedeny bez doménové části. Za každou adresu (Jmeno.Prijmeni) prosím přidejte @law.muni.cz.

Sekretariát děkana (14229911)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Děkanka
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.1201549 491 201105Martin.Skop
Tajemnice
Ing. Blanka Přikrylová, 1202549 491 202107Blanka.Prikrylova
Sekretářka
Ing. Hana Hrušková, 1200549 491 200105Hana.Hruskova
Podatelna
Světlana Hlubučková, 4181549 494 181059Svetlana.Hlubuckova
Učitelé
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.1201549 491 201105Martin.Skop
Fax
FAX podatelna, 541 210 604052
FAX sekretariát, 541 213 162105

Personální a mzdové oddělení (14229912)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Ing. Dagmar Pipalová, 1203549 491 203104Dagmar.Pipalova
Zaměstnanci
Ing. Leona Čumová, 3614549 493 614108Leona.Cumova
Veronika Macháček, 6123549 496 123108Veronika.Machacek

Studijní oddělení (14229913)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Mgr. Jaroslav Pavliňák, 1205549 491 205113Jaroslav.Pavlinak
Zástupce vedoucí(ho)
Bc. Petra Marková, 5858549 495 858116Petra.Markova
Zaměstnanci
Bc. Martina Crhová, 3100549 493 100117Martina.Crhova
Hana Holubová, 6398549 496 398112Hana.Holubova
Mgr. Jana Lautrbachová, 5664549 495 664114Jana.Lautrbachova
Mgr. Lenka Podrabská, 6579549 496 579112Lenka.Podrabska
Radmila Tučková, 5284549 495 284117Radmila.Tuckova
Externí spolupracovníci
Bc. Tereza Dřevová, 6842549 496 842117Tereza.Drevova

Oddělení pro zahraniční vztahy (14229916)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Mgr. Věra Redrupová, B.A.6861549 496 861125Vera.Redrupova
Zástupce vedoucí(ho)
Bc. Anna Tomenendalová, 7753549 497 753127Anna.Tomenendalova
Fax
FAX, 549 491 270
Zahraniční lektoři, 1259549 491 259125

Oddělení vnějších vztahů a marketingu (14229740)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Mgr. Jana Kledusová, 5489549 495 489S190Jana.Kledusova
Zástupce vedoucí(ho)
Mgr. Hana Čejková, 6034549 496 034S189Hana.Cejkova
Zaměstnanci
Mgr. Petr Havlík, 6587549 496 587S189Petr.Havlik
Kateřina Jašková, 6408549 496 408S189Katerina.Jaskova

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (14229917)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Mgr. Ing. Jiří Jaroš, 1206549 491 206S176Jiri.Jaros
Zástupce vedoucí(ho)
Ing. Eva Jarošová, 4596549 494 596S175Eva.Jarosova
Zaměstnanci
Ing. Martin Grepl, 3516549 493 516S175Martin.Grepl
Mgr. Tomáš Grulich, 4350549 494 350S175Tomas.Grulich
Mgr. Petr Hudeček, 3854549 493 854S175Petr.Hudecek
Projektový servis
Ing. Eva Jarošová, 4596549 494 596S175Eva.Jarosova

Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení (14229918)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Bc. Radka Schardová, 6873549 496 873008Radka.Schardova
Zástupce vedoucí(ho)
Bc. Martina Augustinová, 3044549 493 044008Martina.Augustinova
Pracoviště DSP, 1251549 491 251403

Centrum dalšího vzdělávání (14229720)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Mgr. Lenka Sochorová, 1219549 491 219017Lenka.Sochorova
Zástupce vedoucí(ho)
Jana Buchalová, 8506549 498 506019Jana.Buchalova
Učitelé
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLMLadislav.Janicek
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.Zdenek.Kapitan
Mgr. Lenka Sochorová, 1219549 491 219017Lenka.Sochorova
Zaměstnanci
Mgr. Petra Butorová, 5595549 495 595019Petra.Butorova
Ing. Naděžda Švihelová, 5344549 495 344019Nadezda.Svihelova
Bc. Jana Würzlerová, 8531549 498 531019Jana.Wurzlerova

Ekonomické oddělení (14229914)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Ing. Vladimír Adámek, Ph.D.1204549 491 204S177Vladimir.Adamek
Zástupce vedoucí(ho)
Blanka Nováková, 6528549 496 528S179Blanka.Novakova
Zaměstnanci
Jana Hrabálková, 4299549 494 299S179Jana.Hrabalkova
Hana Hrdličková, 4850549 494 850044Hana.Hrdlickova
Zdeňka Maťašová, 6396549 496 396059Zdenka.Matasova
Simona Rakušanová, 4552549 494 552S178Simona.Rakusanova

Ústřední knihovna (14229840)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Mgr. Petra Georgala, 1208549 491 208S185Petra.Georgala
Zástupce vedoucí(ho)
Mgr. Hana Rymešová, 6755549 496 755S186Hana.Rymesova
Zaměstnanci
Lenka Audyová, 6299549 496 299S187Lenka.Audyova
Blanka Hönigová, 4221549 494 221S186Blanka.Honigova
Marcela Mečlová, DiS.6814549 496 814S187Marcela.Meclova
Renata Nováčková, 3012549 493 012S186Renata.Novackova
Jitka Reiningerová, 8723549 498 723S188Jitka.Reiningerova
Zlatuše Smutná, 7068549 497 068S187Zlatuse.Smutna
Alice Stojanová, 7184549 497 184S188Alice.Stojanova
Alena Švachová, DiS.6953549 496 953S188Alena.Svachova
Knihovna , 1220549 491 220S107
Knihovna (mobil), 604 225 661S107

Oddělení provozu a údržby budovy (14229880)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Ing. Petr Klein, 1209549 491 209009Petr.Klein
Zástupce vedoucí(ho)
Martin Ocelka, 1229549 491 229S111Martin.Ocelka
Zaměstnanci
Michal Dašek, 1229549 491 229S111Michal.Dasek
Miroslav Duchoň, 1211549 491 211001Miroslav.Duchon
Zdeněk Koláček, 1229549 491 229S1111230@mail.muni.cz
Pavel Roman, 1229549 491 229S111Pavel.Roman
Externí spolupracovníci
Jan Daněk, 4047549 494 047139Jan.Danek
Výtah , 7261549 497 261
Ozvučení auly, 6150549 496 150042A
Vrátnice, 1211549 491 211001
Zvukový technik, 1227549 491 227137AZvukovy.technik

Centrum informačních technologií (14229830)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Ing. Aleš Kotula, 1207549 491 207021Ales.Kotula
Zástupce vedoucí(ho)
Mgr. Martin Knotek, 4962549 494 962021Martin.Knotek
Zaměstnanci
Zdeněk Hájek, 4026549 494 026021Zdenek.Hajek
Ing. Milan Kolka, Ph.D.4280549 494 280021Milan.Kolka
Externí spolupracovníci
Mgr. Jiří Doušek, 1280549 491 280021405245@mail.muni.cz
David Lang, 1280549 491 280021David.Lang

Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky, pracoviště PrF MU (14339830)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Zaměstnanci
Bc. Tereza Dřevová, 6842549 496 842117Tereza.Drevova
Mgr. Kateřina Linhová, 3176549 493 176021Katerina.Linhova

Katedra právní teorie (14221100)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.8237549 498 237306Milos.Vecera
Zástupce vedoucí(ho)
JUDr. Martin Hapla, Ph.D.5511549 495 511305Martin.Hapla
Sekretářka
Tereza Buchalová, 3216549 493 216323BTereza.Buchalova
Učitelé
JUDr. Martin Hapla, Ph.D.5511549 495 511305Martin.Hapla
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.4103549 494 103305Jaromir.Harvanek
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.5844549 495 844305Lukas.Hlouch
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.5742549 495 742320Tatiana.Machalova
JUDr. Michal Malaník, Ph.D.5527549 495 527Michal.Malanik
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.3584549 493 584320Terezie.Smejkalova
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.5515549 495 515307Tomas.Sobek
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.1201549 491 201307Martin.Skop
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.6258549 496 258310Marketa.Stepanikova
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.8005549 498 005310Martina.Urbanova
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.8237549 498 237306Milos.Vecera
Odborní pracovníci
Mgr. Bc. Monika Hanych, LL.M.403Monika.Hanych
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.Helena.Kubatova
Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.Martin.Lakomy
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.Barbora.Vackova
Externí spolupracovníci
Mgr. Jan Holas, 4140549 494 140255Jan.Holas
Ing. Milan Kolka, Ph.D.4280549 494 280021Milan.Kolka

Katedra ústavního práva a politologie (14221200)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.7263549 497 263122Jan.Svaton
Zástupce vedoucí(ho)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.4412549 494 412147Ladislav.Vyhnanek
Sekretářka
Andrea Kalivodová, DiS.3617549 493 617150Andrea.Kalivodova
Učitelé
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.6247549 496 247144Jaroslav.Benak
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.3792549 493 792146Jan.Filip
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.5257549 495 257143Pavel.Kandalec
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.5235549 495 235253Zdenek.Koudelka
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.4407549 494 407253Pavel.Molek
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.7263549 497 263122Jan.Svaton
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.7459549 497 459253Katerina.Simackova
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.7575549 497 575253Vojtech.Simicek
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.6506549 496 506147Zuzana.Vikarska
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.4412549 494 412147Ladislav.Vyhnanek
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.4699549 494 699143Robert.Zbiral
Odborní pracovníci
Mgr. Bc. Monika Hanych, LL.M.403Monika.Hanych
Externí spolupracovníci
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.5429549 495 429144Jiri.Kroupa

Katedra dějin státu a práva (14221300)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.5231549 495 231313Jaromir.Tauchen
Zástupce vedoucí(ho)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.7961549 497 961314Pavel.Salak
Sekretářka
Zuzana Suchá, 3848549 493 848323AZuzana.Sucha
Učitelé
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.5705549 495 705312Radek.Cernoch
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.3434549 493 434312Nada.Fiedlerova
JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.5204549 495 204314Ondrej.Horak
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D.4734549 494 734314Jakub.Razim
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.6678549 496 678264Katerina.Ronovska
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.7961549 497 961314Pavel.Salak
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.6911549 496 911313Karel.Schelle
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.5231549 495 231313Jaromir.Tauchen
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.8394549 498 394311Ladislav.Vojacek
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.8676549 498 676312Michaela.Zidlicka

Katedra správní vědy a správního práva (14221400)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.7029549 497 029154Sona.Skulova
Zástupce vedoucí(ho)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.4922549 494 922152Alena.Klikova
Sekretářka
Andrea Kalivodová, DiS.3617549 493 617150Andrea.Kalivodova
Učitelé
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.3212549 493 212157Radislav.Brazina
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.4143549 494 143157Petr.Havlan
JUDr. David Hejč, Ph.D.4825549 494 825157David.Hejc
JUDr. Anna Chamráthová, 159Anna.Chamrathova
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.4651549 494 651163Jana.Jurnikova
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.4689549 494 689155Stanislav.Kadecka
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.4922549 494 922152Alena.Klikova
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.5497549 495 497155Lukas.Potesil
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.6522549 496 522152Petr.Prucha
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.6797549 496 797159Stanislav.Sedlacek
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.7029549 497 029154Sona.Skulova
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.6673549 496 673159Veronika.Smutna
Mgr. Tomáš Svoboda, 159Tomas.Svoboda

Katedra občanského práva (14221500)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.6678549 496 678264Katerina.Ronovska
Zástupce vedoucí(ho)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.4171549 494 171263Pavel.Koukal
Sekretářka
Alice Dvořáková, 4402549 494 402265Alice.Dvorakova
Učitelé
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.4571549 494 571266Lenka.Dobesova
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.6253549 496 253260Lukas.Hadamcik
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.3526549 493 526263Jiri.Handlar
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.4416549 494 416256Jan.Hurdik
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.6014549 496 014260Michal.Janousek
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.266Martin.Kornel
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.4171549 494 171263Pavel.Koukal
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.5313549 495 313254Zdenka.Kralickova
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.6678549 496 678264Katerina.Ronovska
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.7100549 497 100256Marketa.Selucka

Katedra trestního práva (14221600)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.4806549 494 806229Vera.Kalvodova
Zástupce vedoucí(ho)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.5586549 495 586227Josef.Kuchta
Sekretářka
Jana Dopitová, 7247549 497 247232Jana.Dopitova
Učitelé
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.5471549 495 471231Eva.Brucknerova
Mgr. David Čep, 231David.Cep
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.3599549 493 599226Jaroslav.Fenyk
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.3870549 493 870230Marek.Frystak
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.5307549 495 307231Milana.Hrusakova
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.4806549 494 806229Vera.Kalvodova
Mgr. Katarína Kandová, 6478549 496 478231Katarina.Kandova
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.5586549 495 586227Josef.Kuchta
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.5471549 495 471226Jan.Provaznik
Emeritní profesoři
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.Vladimir.Kratochvil

Katedra mezinárodního a evropského práva (14221700)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.5508549 495 508236Filip.Krepelka
Zástupce vedoucí(ho)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.3882549 493 882234Tereza.Kyselovska
Sekretářka
Jana Dopitová, 7247549 497 247232Jana.Dopitova
Učitelé
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.4935549 494 935234Klara.Drlickova
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M.3862549 493 862236Radim.Charvat
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.4171549 494 171263Pavel.Koukal
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.5508549 495 508236Filip.Krepelka
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.3882549 493 882234Tereza.Kyselovska
Mgr. Bc. Radovan Malachta, 4007549 494 007222Radovan.Malachta
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.Jiri.Malenovsky
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.5059549 495 059233Zdenek.Novy
Mgr. Iveta Rohová, 3737549 493 737238Iveta.Rohova
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.6717549 496 717237Nadezda.Rozehnalova
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.7949549 497 949238David.Sehnalek
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M.Ondrej.Svacek
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.7887549 497 887239Vladimir.Tyc
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.4695549 494 695233Katerina.Uhlirova
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.8121549 498 121222Jiri.Valdhans
JUDr. Lucie Zavadilová, 4080549 494 080Lucie.Zavadilova
Odborní pracovníci
JUDr. Lucie Zavadilová, 4080549 494 080Lucie.Zavadilova

Katedra obchodního práva (14221800)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.5153549 495 153248Josef.Kotasek
Zástupce vedoucí(ho)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.3168549 493 168246Josef.Bejcek
Sekretářka
Vladimíra Vraná, 3027549 493 027130Vladimira.Vrana
Učitelé
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.3168549 493 168246Josef.Bejcek
Mgr. Zuzana Dvořáková, 245Zuzana.Dvorakova
Mgr. Martin Floreš, Martin.Flores
Mgr. Zdeněk Houdek, 6195549 496 195244Zdenek.Houdek
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.5153549 495 153248Josef.Kotasek
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.4693549 494 693247Dana.Ondrejova
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.6405549 496 405245Jarmila.Pokorna
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.8252549 498 252244Monika.Prikazska
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.6772549 496 772244Radek.Ruban
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.3055549 493 055247Josef.Silhan
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.8199549 498 199245Eva.Vecerkova
Emeritní profesoři
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.4065549 494 065245Petr.Hajn
Externí spolupracovníci
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.4310549 494 310107828@mail.muni.cz

Katedra finančního práva a národního hospodářství (14221900)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.5976549 495 976322APetr.Mrkyvka
Zástupce vedoucí(ho)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.6209549 496 209309Ivana.Parizkova
Sekretářka
Vladimíra Vraná, 3027549 493 027130Vladimira.Vrana
Učitelé
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.3246549 493 246322BJiri.Blazek
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.3039549 493 039322Damian.Czudek
JUDr. Michal Janovec, Ph.D.8351549 498 351308Michal.Janovec
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.5976549 495 976322APetr.Mrkyvka
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.6209549 496 209309Ivana.Parizkova
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.6636549 496 636304Michal.Radvan
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.8352549 498 352308Johan.Schweigl
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA7370549 497 370308Dana.Sramkova
Ing. Eva Tomášková, Ph.D.7730549 497 730309Eva.Tomaskova

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení (14222000)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.6018549 496 018212Jan.Horecky
Zástupce vedoucí(ho)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.3910549 493 910207Milan.Galvas
Sekretářka
Zuzana Suchá, 3848549 493 848323AZuzana.Sucha
Učitelé
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.3910549 493 910207Milan.Galvas
JUDr. Jan Horecký, Ph.D.6018549 496 018212Jan.Horecky
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.5054549 495 054Andrea.Hrdlickova
Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.5053549 495 053213Vojtech.Kadlubiec
JUDr. Jana Komendová, Ph.D.4183549 494 183213Jana.Komendova
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.207Petr.Machalek
Mgr. Michal Smejkal, Ph.D.5305549 495 305213Michal.Smejkal
Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D.7848549 497 848206Nelly.Springinsfeldova
Externí spolupracovníci
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.4415549 494 41521361012@mail.muni.cz

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva (14222100)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.4533549 494 533220Ilona.Jancarova
Zástupce vedoucí(ho)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.5101549 495 101225Jakub.Hanak
Sekretářka
Zuzana Suchá, 3848549 493 848323AZuzana.Sucha
Učitelé
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.5101549 495 101225Jakub.Hanak
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.4533549 494 533220Ilona.Jancarova
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.6562549 496 562223Ivana.Pruchova
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.3056549 493 056205Jana.Tkacikova
Mgr. Jiří Vodička, 6114549 496 114205Jiri.Vodicka
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.7336549 497 336225Vojtech.Vomacka
JUDr. Dominik Židek, Ph.D.8431549 498 431223Dominik.Zidek
Externí spolupracovníci
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.3597549 493 59720696@mail.muni.cz
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.6288549 496 288206Milan.Pekarek

Ústav práva a technologií (14222200)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.6445549 496 445324ARadim.Polcak
Zástupce vedoucí(ho)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.4751549 494 751324BMatej.Myska
Sekretářka
Tereza Buchalová, 3216549 493 216323BTereza.Buchalova
Učitelé
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.7628549 497 628324BJakub.Harasta
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.3882549 493 882234Tereza.Kyselovska
JUDr. MgA. Jakub Míšek, 5322549 495 322319Jakub.Misek
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.4751549 494 751324BMatej.Myska
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.6445549 496 445324ARadim.Polcak
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.3584549 493 584320Terezie.Smejkalova
Mgr. Martin Švec, 6115549 496 115S174Martin.Svec
Odborní pracovníci
Mgr. Dominika Collett, Dominika.Collett
Ing. Mgr. František Kasl, Frantisek.Kasl
doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.Jan.Kolouch
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.Michal.Koscik
Mgr. Bc. Ivana Kudláčková, 5376549 495 376319Ivana.Kudlackova
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)Pavel.Loutocky
Mgr. Bc. Tereza Lungová, 6312549 496 312S174Tereza.Lungova
Mgr. Tereza Novotná, 324Novotna.Tereza
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.Ladislav.Pokorny
Mgr. Václav Stupka, Ph.D.-Vaclav.Stupka
Mgr. Terezie Vojtíšková, Terezie.Vojtiskova
Mgr. Jakub Vostoupal, Jakub.Vostoupal
JUDr. Marek Vrbík, Marek.Vrbik
Externí spolupracovníci
Mgr. Petra Georgala, 5974549 495 974S185Petra.Georgala

Ústav pro otázky soudnictví (14222400)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.4954549 494 954142David.Kosar
Zástupce vedoucí(ho)
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.400Katarina.Sipulova
Učitelé
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.4954549 494 954142David.Kosar
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.400Hubert.Smekal
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.400Marina.Urbanikova
Výzkumní pracovníci
Bríd Ní Ghráinne, 400Brid.Ni_Ghrainne
Odborní pracovníci
Mgr. Adam Blisa, 400Adam.Blisa
Mgr. Ondřej Kadlec, J.D., MPhil400Ondrej.Kadlec
Madalina Bianca Moraru, Ph.D., LL.M.400Madalina_Bianca.Moraru
Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková, 3839549 493 839400Tereza.Papouskova
Mgr. Bc. Jan Petrov, Ph.D., LL.M.400Jan.Petrov
Samuel Spáč, PhD., M.A.5094549 495 094400Samuel.Spac
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D.400Katarina.Sipulova
Nino Tsereteli, Ph.D., LL.M.5948549 495 948400Nino.Tsereteli
Zaměstnanci
Mgr. Lukáš Hamřík, 8180549 498 180400Lukas.Hamrik

Katedra civilního práva procesního (14222500)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.4089549 494 089264Petr.Lavicky
Zástupce vedoucí(ho)
Mgr. Miloslav Hrdlička, 6557549 496 557255Miloslav.Hrdlicka
Sekretářka
Alice Dvořáková, 4402549 494 402265Alice.Dvorakova
Učitelé
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.3498549 493 498262Eva.Dobrovolna
Mgr. Jan Holas, 4140549 494 140255Jan.Holas
Mgr. Miloslav Hrdlička, 6557549 496 557255Miloslav.Hrdlicka
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.4089549 494 089264Petr.Lavicky
Mgr. Tereza Pondikasová, 8350549 498 350262Tereza.Pondikasova
Mgr. Anna Zemandlová, Ph.D.5208549 495 208262Anna.Zemandlova
Externí spolupracovníci
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.3497549 493 49726068560@mail.muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání MU (14229396)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.3208549 493 208410Stepanka.Bilova
Zástupce vedoucí(ho)
PhDr. Eva Šrámková, 7692549 497 692405Eva.Sramkova
Sekretářka
Lenka Pavlíková, 5455549 495 455410Lenka.Pavlikova
Učitelé
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.3208549 493 208410Stepanka.Bilova
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, 405Veronika.Camacho
Mgr. Radmila Doupovcová, 4014549 494 014404Radmila.Doupovcova
Daniel Gerrard, M.A.0549 490 404Daniel.Gerrard
Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.7770549 497 770404Alena.Hradilova
Mgr. et Mgr. Věra Hromádková, Vera.Hromadkova
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.3439549 493 439404Barbora.Chovancova
Mgr. Kateřina Chudová, 3934549 493 934404Katerina.Chudova
PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D.4884549 494 884404Hana.Kallus
Mgr. Kamila Novotná, 4320549 494 320405Kamila.Novotna
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.Katerina.Sedlackova
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.7536549 497 536409Radek.Simek
PhDr. Eva Šrámková, 7692549 497 692405Eva.Sramkova
Mgr. Daniela Veškrnová, 405Daniela.Veskrnova
Externí spolupracovníci
PhDr. Radoslava Šopovová, 7653549 497 653409Radoslava.Sopovova

Menza MU (148154)

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Vedoucí
Vedoucí provozu, 2731541 214 552

Studentská komora AS PrF ()

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Kancelář, 031

Šatna talárů ()

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Talárovna, 1189549 491 189011

Knihkupectví Wolters Kluwer ČR ()

JménoKlapkaTelefonMístnostE-mail @law.muni.cz
Knihkupectví, 541 214 855014

nahoru