| | | | |


OP VK

Globálním cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Základní informace: Seznam oblastí podpory a jejich stručný popis


nahoru