| | | | |


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020


A. program PRÁVO


Délka vzdělávání: 4 semestry
Forma: prezenční
Předpokládaný počet účastníků: 100
Cena: 60 000,- Kč za akademický rokB. program pro absolventy bakalářského studijního programu Právní specializace nebo Veřejná správa
NAVAZUJÍCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Délka vzdělávání: 2 semestry
Forma: kombinovaná
Předpokládaný počet účastníků: 20
Cena: 40 000,- Kč za akademický rokC. programy pro absolventy středních škol s maturitou:


VEŘEJNÁ SPRÁVA
TEORIE A PRAXE TRESTNÍHO A SPRÁVNÍHO PROCESU
MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OBCHODNÍ STUDIA
OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA
VYŠŠÍ JUSTIČNÍ ÚŘEDNÍK


Délka vzdělávání: 4 semestry
Forma: kombinovaná
Předpokládaný počet účastníků:  30
Cena: 25 000,- Kč za akademický rok


Účastníci programu CŽV nemají statut studenta. Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu daného programu, již se statutem studenta.


Přihlášky do programů celoživotního vzdělávání se podávají  od 1.3. 2019 do 15.8.2019
pouze elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU
na http://is.muni.cz/prihlaska
Poplatek za přijímací řízení: 200,- Kč.

Test studijních předpokladů  a Test odborných znalostí (pro navazující magisterský program) se budou konat v pátek 6.9.2019. 

Informaci o přijetí naleznou uchazeči v e-přihlášce.

Další informace týkající se studijních plánů, předpisů upravujících studium, textů smluv najdete pod příslušnými odkazy na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání Právnické fakulty MU: www.law.muni.cz/czvOdpovědi na často kladené otázky najdete zde

S dotazy se obracejte výhradně na referentku pro akreditované programy CŽV Mgr. Janu Lautrbachovou. 


Kontakt:
mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

telefon: 549 49 5664

mobil: 733 625 430

nahoru