| | | | |


Scientific Board

Zasedání Vědecké rady PrF MU na jaře 2019 se bude konat 5. února, 2. dubna a 4. června od 14:00.

Chair of the Scientific Board

Internal Members

External Members


top