| | | | |


Conference Proceedings

Principles of publication ethics for the conference proceedings

2018

The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy
Sborník příspěvků z konference

Církev a stát
Sborník příspěvků z konference
Sborník příspěvků z konference – dosud nepublikované příspěvky z konferencí 2014, 2017 a 2018

Cofola International
Sborník příspěvků z konference

Cofola
Sborník příspěvků z konference

Weyrovy dny právní teorie
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

DOUPě: Diskutujeme o ústavním právu
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

2017

Dny práva 2017 / Days of Law 2017
Sborníky příspěvků z konference – the conference proceedings

Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území
Sborník příspěvků z konference

Interaction of Law and Economics
Sborník příspěvků z konference

Církev a stát
Sborník příspěvků z konference

Cofola International
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Cofola
Sborník příspěvků z konference

Current Issues of Internacional Commercial Arbitration
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Weyrovy dny právní teorie
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Pracovní právo 2017
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

2016

Dny práva 2016 / Days of Law 2016
Sborníky příspěvků z konference – the conference proceedings

Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize
Sborník příspěvků z konference

Cofola
Sborník příspěvků z konference

Církev a stát
Sborník příspěvků z konference

Cofola International
Sborník příspěvků z konference

Weyrovy dny právní teorie
Sborník příspěvků z konference

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes
Sborník příspěvků z konference

Pracovní právo 2016
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

2015

Dny práva 2015 / Days of Law 2015
Sborníky příspěvků z konference – the conference proceedings

Veřejná žaloba a její perspektivy
Sborník příspěvků z workshopu je tematicky zaměřen na úlohu veřejné žaloby v nadnárodním prostředí. Příspěvky se zabývají např. vývojem veřejné žaloby ve státech kontinentu, resp. v zemích se systémem common law. Dále se příspěvky zabývají otázkami souvisejícími s různými modely veřejné žaloby, jako např. Úřadem evropského veřejného žalobce a žalobců mezinárodních trestních tribunálů.
Sborník příspěvků

COFOLA INTERNATIONAL 2015
Sborník z konference COFOLA International 2015, jejímž tématem je řešení mezinárodních (přeshraničních) sporů v rozhodčím řízení.
Sborník příspěvků – the conference proceedings

III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Weyrův den právní teorie
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

COFOLA 2015
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

OFF-PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS
Sborník z workshopu pořádaného dne 19. 11. 2014 na PrF MU v rámci projektu Společensko-právní aspekty ochrany zvláště ohrožených skupin spotřebitelů. Sborník je plánovaným výstupem projektu a prezentuje příspěvky jednotlivých účastníků workshopu.
Sborník příspěvků

Pracovní právo 2015
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

2014

Církev a stát
Sborník příspěvků

Dny práva 2014 / Days of Law 2014
Sborníky příspěvků z konference – the conference proceedings

System of Financial Law
Sborník - General Part
Sborník - System of Tax Law
Sborník - Financial Markets

Podvody a další hospodářská a majetková trestná činnost na úkor Evropské unie
Sborník z workshopu

Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků
Sborník z letní školy Katedry dějin státu a práva

COFOLA 2014
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10. – 12. 4. 2014 v Telči – the conference proceedings

Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva.
Sborník příspěvků

Kreativita v právu 2014
Sborník příspěvků

Pracovní právo 2014
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Logika pro právní praxi
Sborník z odborného semináře

2013

Církev a stát
Sborník příspěvků

Dny práva 2013 / Days of Law 2013
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva

Sborník příspěvků

Pracovní právo 2013
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

COFOLA 2013
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 18. – 20. 4. 2013 v Telči – the conference proceedings

Argumentation 2013
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

2012

Dny práva 2012 / Days of Law 2012
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Československá SVOČ 2012
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

COFOLA 2012
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19. 5. 2012 v Brně – the conference proceedings


Pracovní právo 2012
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings


Argumentation 2012

2011

Dny práva 2011
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Vývoj soukromého práva na území České republiky
Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB konané dne 15. září 2011

Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 2. února 2011 v Brně

COFOLA 2011
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 29.4. - 1.5. 2011 v Brně – the conference proceedings

Pracovní právo 2011
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Argumentation 2011
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

2010

Dny práva 2010
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Pracovní právo 2010
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Cofola 2010
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

2009

Dny práva 2009
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Pracovní právo 2009
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings

Cofola 2009
Sborník příspěvků z konference – the conference proceedings
Principy dobré správy – Principles of Good Governance

top