| | | | |


Jazykové vzdělávání

Latina pro právníky

Šedová Marie
5. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-6844-5, 378 str.

Přepracované a rozšířené vydání učebnice přináší výklad základní gramatiky a gramatických jevů, které se nejčastěji v právnických textech vyskytují, dále cvičení, v nichž jsou převážně zařazeny autentické právnické obraty a věty, rozšiřující tzv. živá latinská slova. Další část učebnice je věnována výběru textů a pramenů římského práva, jako jsou např. Gaiovy texty Institutiones, Digesta a dále Kodex iuris canonici.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.top