| | | | |


Občanské právo

Právnické osoby: (obecná právní charakteristika)

Hurdík Jan
2000, ISBN: 8021022787, 169 str.

Hurdík Jan: Právnické osoby (Obecná právní charakteristika) Přes trvající naléhavost přijmout jednotný koncept právnických osob nejen v právním řádu České republiky , nýbrž v širším evropském kontextu, nebyla v posledním období věnována obecné právní charakteristice právnických osob v právní literatuře, potřebná pozornost. Autor přibližuje ve svém díle právnické osoby jako obecný právní institut, který je na jedné straně jednotou obecného jednotícího zájmu zformovat typ osoby v právním smyslu odlišný od lidské bytosti - osoby fyzické a současně na druhé straně výrazem řady dílčích specifických zájmů, které obecný model diferencují do jednotlivých typů právnických osob.top