| | | | |


Právo životního prostředí

Právo životního prostředí pro bakaláře

Jančářová Ilona
2019, ISBN: 978-80-210-9493-2, 342 str.

Učební pomůcka, jejímž cílem je seznámit studenty se základy a východisky právní úpravy na ochranu životního prostředí v rozsahu programu předmětu Právo životního prostředí pro bakaláře. Učebnice systematicky vychází z původní učební pomůcky pro bakaláře, avšak vzhledem k rychle se měnící právní úpravě byla aktualizována a podstatně změněna a doplněna o další příklady z praxe a ukázky vybraných soudních rozhodnutí.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Praktikum z pozemkového práva

Dudová Jana, Hanák Jakub, Pekárek Milan, Průchová Ivana, Tkáčiková Jana
2018, ISBN: 978-80-210-9051-4, 180 str.

Učebnice je sbírkou praktických příkladů doplněnou o vybranou judikaturu a stručnou charakteristiku hlavních oblastí pozemkového práva. Příklady jsou zpravidla inspirovány skutečnými kauzami, jsou však uzpůsobeny a zjednodušeny pro potřeby výuky.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Právo životního prostředí: Obecná část

Dudová Jana, Hanák Jakub, Jančářová Ilona, Pekárek Milan, Průchová Ivana, Vomáčka Vojtěch, Židek Dominik
2016, ISBN: 978-80-210-8366-0, 716 str.

Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I. Publikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace. Obecná část je výchozím základem pro studium problematiky zvláštní části práva životního prostředí s tím, že obě části publikace by měly představovat vzájemně provázaný koherentní celek.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Právo životního prostředí:Zvláštní část

Dudová Jana, Hanák Jakub, Jančářová Ilona, Pekárek Milan, Průchová Ivana, Tkáčiková Jana
2015, ISBN: 978-80-210-8041-6, 624 str.

Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí II. Publikace je zaměřena na zvláštní část práva životního prostředí. Je vymezena vazba na obecnou část práva životního prostředí. Další kapitoly jsou zaměřeny na platnou právní úpravu ochrany životního prostředí, a to jak z pohledu jednotlivých složek životního prostředí, tak z pohledu vybraných činností a látek jej ohrožujících a poškozujících.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


E-kniha: Pozemkové právo

Pekárek Milan, Dudová Jana, Hanák Jakub, Průchová Ivana, Tkáčiková Jana
2014, ISBN: 978-80-210-7536-8, 488 str.

Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Pozemkové právo. Publikace je zaměřena na specifika právních vztahů k pozemkům, zohledněny jsou soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty předmětné problematiky ve vazbě na platnou právní úpravu s důrazem na rekodifikaci soukromého práva a s nezbytnými vývojovými přesahy. Publikace je členěna na část obecnou věnovanou základním institutům pozemkového práva (např. principy pozemkové právo, pozemkové vlastnictví, územní plánování a řízení, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí) a zvláštní projednávající o právních režimech vybraných druhů pozemků.top