| | | | |


Trestní právo

Dokazování v přípravném řízení

Fryšták Marek
2015, ISBN: 978-80-210-7687-7, 392 str.

Monografie se věnuje problematice dokazování v přípravném řízení de lege lata a de lege ferenda.. Úvahy de lege ferenda. vycházejí nejen z teoretických východisek, ale jsou konfrontovány s rozhodnutími vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a představami a stanovisky vnitrostátní praxe. Publikace je zásadním příspěvkem pro teorii a praxi přípravného řízení, jelikož tato problematika nebyla v posledních letech u nás uceleně zpracována.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Selected Problems of the Czech Criminal Law (v prodeji pouze v e-shopu)

Fryšták Marek, Kalvodová Věra, Provazník Jan
2015, ISBN: 978-80-210-7985-4, 100 str.

Učebnice přináší výklad o základech trestní odpovědnosti, sankčním systému a trestním procesu v České republice. Je určena primárně pro studenty kursu Selected Problems of the Czech Criminal Law, ale využitelná např.i při výuce jazyků.


Trestní právo hmotné a procesní - Obecná část : multimediální učební text

Žatecká Eva
2015, ISBN: 978-80-210-7955-7, 172 str.

Multimediální učební text „Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část“ je autorsky zpracován již jako 4. doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na PrF MU, ale je přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na obecnou část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Trestní právo hmotné a procesní - Zvláštní část : multimediální učební text

Žatecká Eva
2014, ISBN: 978-80-210-7288-6, 152 str.

Multimediální učební text Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část, je autorsky zpracován jako 2. doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na Právnické fakultě MU, ale je volně přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na zvláštní část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.
top