| | | | |


Etická komise

Projednává přestupky účastníků CŽV a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Za etický přestupek se považuje disciplinární přestupek ve smyslu čl. 2 platného Disciplinárního řádu.

Více informací


top