| | | | |


Účastník CŽV, který si v průběhu druhého ročníku programu CŽV podá přihlášku ke studiu stejného programu a oboru, jaký absolvuje v programu CŽV

Účastníkovi CŽV, ktrý si v průběhu druhého ročníku vzdělávání podá přihlášku ke studiu v akreditovaném studijním programu a studijním oboru odpovídajícím programu CŽV, bude upuštěno od konání přijímací zkoušky za splnění následujících podmínek:

a) uchazeč získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a zároveň

b) dosáhl celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětů studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Po zápisu ke studiu se účastník stává studentem. Je zapsán do semestru, který navazuje na absolvovaný program CŽV. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) lze takovému studentovi uznat kredity získané v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. U matisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo je vyžadováno k úspěšnému ukončení studia 300 kreditů.  U navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa je to 120 kreditů. V případě bakalářských studiujních programů Právní specializace a Veřejná správa je požadováno 180 kreditů. 


top