| | | | |


Specifický výzkum

Lhůta pro podávání závěrečných zpráv: 31.1.2019

 Závěrečné zprávy projektů se podávají prostřednictvím ISEP.

 Závěrečnou zprávu projektu předložte
nejpozději do 31. ledna 2019 do 14.00 hod.
na Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení (kancelář č. 008) 

 

 Závěrečné oponentní řízení - seminář se uskuteční dne 28.2.2019 v místnosti č. 043. 

 

 

 Konzultace k projektům poskytuje:

Bc. Martina Augustinová
tel. 549 49 3044
e-mail: martina.augustinova@law.muni.cz


top