| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Studijní plán magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo

 

  1. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

garant

Obecné právní dějiny

2

0

 

 

Zk

3

prof. Vojáček

Obecné právní dějiny - seminář

0

1

 

zpt

 

2

prof. Vojáček

Římské právo I.

2

1

 

zpt

 

4

doc. Židlická

Teorie práva

2

0

 

 

Zk

3

dr. Harvánek

Teorie práva - seminář

0

2

 

zpt

 

3

dr. Harvánek

Státověda

2

0

 

 

Zk

3

doc. Svatoň

Státověda - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Svatoň

Sociologie práva

2

0

 

 

Zk

3

prof. Večeřa

Sociologie práva - seminář

0

1

 

zpt

 

2

prof. Večeřa

Jazyk I.1.

0

2

 

zpt

 

2

 

              - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Šrámková

              - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

 

mgr. Hradilová

              - francouzština pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Kellnerová

Celkem

 

 

 

 

4

27

 

 

 

 

Poznámka: Student je povinen si vybrat jednu z vypisovaných variant předmětu Jazyk I. V této variantě je povinen pokračovat i v dalších semestrech a předmět ukončit předepsanou zkouškou.

 


 

2. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

garant

Římské právo II.

2

0

 

 

Zk

4

doc. Židlická

Římské právo II. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Židlická

České a československé právní dějiny novověku

2

0

 

 

Zk

3

prof. Vojáček

České a československé právní dějiny novověku - seminář

0

2

 

zpt

 

3

prof. Vojáček

Praktikum z teorie práva

0

 

1

k

 

3

prof. Večeřa

Politologie

2

0

 

 

Zk

3

doc. Kroupa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústavní právo I.

2

1

 

zpt

 

4

prof. Filip

Občanské právo I.

2

1

 

zpt

 

4

prof. Fiala

Úvod do evropského a mezinárodního práva

2

0,5

 

 

Zk

4

doc. Křepelka

Jazyk I.2.

0

2

 

zpt

 

2

 

              - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Šrámková

              - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

 

mgr. Hradilová

              - francouzština pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Kellnerová

Celkem

 

 

 

 

4

32

 

 

 

 

3. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

Garant

Ústavní právo II.

2

0

 

 

Zk

4

prof. Filip

Ústavní právo II. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

prof. Filip

Občanské právo II.

2

 

2

zpt

 

4

prof. Fiala

Národní hospodářství

2

0

 

 

Zk

2

doc. Blažek

Národní hospodářství - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Blažek

Akademické psaní

1

 

1

k

 

3

doc. Machalová

Jazyk I.3.

0

2

 

zpt

 

2

 

              - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Šrámková

              - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

 

mgr. Hradilová

              - francouzština pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Kellnerová

Úvod do studia veřejné správy

2

0

 

 

Zk

3

Dr. Kadečka

Úvod do studia veřejné správy - seminář

0

1

 

zpt

 

2

dr. Kadečka

Celkem

 

 

 

 

3

24

 

 

 

 

4. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

Garant

Občanské právo III.

2

0

 

 

Zk

5

prof. Fiala

Občanské právo III. - cvičení

0

 

2

zpt

 

3

prof. Fiala

Občanské právo procesní I.

2

1

 

zpt

 

4

dr. Lavický

Obchodní právo I.

2

1

 

zpt

 

4

doc. Pokorná

Pracovní právo I.

2

1

 

zpt

 

4

doc. Galvas

Ekonomické základy práva

2

0

 

 

Zk

3

doc. Blažek

Ekonomické základy práva - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Blažek

Filozofie pro právníky[1]

2

0

 

 

Zk

2

doc. Machalová

Filozofie pro právníky - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Machalová

Dějiny právního myšlení [1]

2

0

 

 

Zk

2

dr. Škop

Dějiny právního myšlení - seminář

0

1

 

zpt

 

2

dr. Škop

Jazyk I.4.

0

2

 

 

Zk

3

 

              - němčina pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Šrámková

              - angličtina pro právníky

 

 

 

 

 

 

mgr. Hradilová

              - francouzština pro právníky

 

 

 

 

 

 

dr. Kellnerová

Celkem

 

 

 

 

4

32

 

 

 

 

 

5. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

Garant

Občanské právo procesní II.

2

0

 

 

Zk

4

dr. Lavický

Občanské právo procesní II. - seminář

0

2

 

zpt

 

3

dr. Lavický

Obchodní právo II.

2

2

 

zpt

 

4

doc. Pokorná

Pracovní právo II.

2

0

 

 

Zk

4

doc. Galvas

Pracovní právo II. - seminář

0

2

 

zpt

 

3

doc. Galvas

Rodinné právo

2

0

 

 

Zk

3

doc. Králíčková

Rodinné právo - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Králíčková

Mezinárodní právo soukromé I.

2

1

 

zpt

 

4

prof. Rozehnalová

Celkem

 

 

 

 

3

27

 

 

 

 

 

6. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

Počet kreditů

Garant

Obchodní právo III.

2

0

 

 

Zk

5

prof. Bejček

Obchodní právo III. - seminář

0

2

 

zpt

 

3

prof. Bejček

Mezinárodní právo soukromé II. – mezinárodní rozhodčí řízení

2

0

 

 

Zk

4

prof. Rozehnalová

Mezinárodní právo soukromé II. – mezinárodní rozhodčí řízení - cvičení

0

1

 

zpt

 

2

prof. Rozehnalová

Mezinárodní právo soukromé II. – právo procesní[4]

2

0

 

 

Zk

4

prof. Rozehnalová

Mezinárodní právo soukromé II. – právo procesní - cvičení

0

1

 

zpt

 

2

prof. Rozehnalová

Právo Evropské unie I.

2

0,5

 

zpt

 

3

prof. Týč

Trestní právo I.

2

1

 

zpt

 

4

prof. Kratochvíl

Insolvenční právo

2

0

 

 

Zk

3

dr. Chalupa

Insolvenční právo - seminář

0

1

 

zpt

 

2

dr. Chalupa

Celkem

 

 

 

 

3

26

 

 

 

 

7. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

Garant

Právo Evropské unie II.

2

0

 

 

Zk

4

prof. Týč

Právo Evropské unie II. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

prof. Týč

Trestní právo II.

2

1

 

zpt

 

4

doc. Kuchta

Správní právo I.

2

1

 

zpt

 

4

prof. Průcha

Správní právo procesní

2

0

 

 

Zk

3

doc. Skulová

Správní právo procesní - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Skulová

Finanční právo I.

2

1

 

zpt

 

4

dr. Mrkývka

Pozemkové právo

2

0

 

 

Zk

3

doc. Pekárek

Pozemkové právo - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Pekárek

Právo mezinárodního obchodu

2

0

 

 

Zk

3

prof. Rozehnalová

Právo mezinárodního obchodu - cvičení

0

 

1

zpt

 

2

prof. Rozehnalová

Celkem

 

 

 

 

4

33

 

 

 

 

 

8. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

garant

Trestní právo III.

2

0

 

 

Zk

5

prof. Fenyk

Trestní právo III. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

prof. Fenyk

Správní právo II.

2

0

 

 

Zk

4

doc. Skulová

Správní právo II. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Skulová

Finanční právo II.

2

1

 

zpt

 

4

dr. Mrkývka

Právo životního prostředí I.

2

1

 

zpt

 

4

doc. Průchová

Mezinárodní právo veřejné I.

2

0,5

 

zpt

 

3

prof. Týč

Lidská práva a soudnictví

2

0

 

 

Zk

3

doc. Šimíček

Lidská práva a soudnictví - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Šimíček

Právo sociálního zabezpečení

2

0

 

 

Zk

3

doc. Gregorová

Právo sociálního zabezpečení - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Gregorová

Celkem

 

 

 

 

4

34

 

 

 

 

 

9. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

garant

Právní interpretace a argumentace

2

 

1

k

 

4

prof. Večeřa

Finanční právo III.

2

0

 

 

Zk

5

dr. Mrkývka

Finanční právo III. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

dr. Mrkývka

Právo životního prostředí II.

2

0

 

 

Zk

4

doc. Průchová

Právo životního prostředí II. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

doc. Průchová

Mezinárodní právo veřejné II.

2

0

 

 

Zk

4

prof. Týč

Mezinárodní právo veřejné II. - seminář

0

1

 

zpt

 

2

prof. Týč

Právo cenných papírů

2

0

 

 

Zk

3

doc. Kotásek

Právo cenných papírů - cvičení

0

 

1

zpt

 

2

doc. Kotásek

Diplomový seminář - projekt

0

 

0,5

k

 

1

dr. Jurníková

Celkem

 

 

 

 

4

29

 

 

 

 

10. semestr

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

zkouška

počet kreditů

garant

Diplomový seminář

0

 

0,5

k

 

1

dr. Jurníková

Celkem

 

 

 

 

 

1

 

 

Předměty se zvláštním režimem:

 

  1. V souladu s celouniverzitním pravidlem je student je povinen absolvovat dva kursy Tělesné výchovy vypisované v I. a II. semestru, každý o kreditové hodnotě 1 ukončené zápočtem.
  2. Student je povinen během studia řádně absolvovat čtyři předměty Odborná praxe zapisované od 6. semestru studia, každý o kreditové hodnotě 1 ukončené zápočtem. Celková minimální doba konání praxe je 40 pracovních dnů.
  3. Student je povinen absolvovat předmět Právní informatika vypisovaný v druhém a třetím semestru (vždy pro polovinu ročníku) o kreditové hodnotě 2 ukončeného kolokviem (rozsah výuky předmětu je 1 přednáška a 1 cvičení týdně).

 

 

 

Povinně volitelné předměty znalostní povahy

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

počet kreditů

zařazení do semestru

garant

Latina pro právníky I. (pro začátečníky)

0

2

 

zpt

3

I.

mgr. Novotná

Latina pro právníky I. (pro pokročilé)

0

2

 

zpt

3

I.

mgr. Novotná

Rétorika

1

 

2

k

3

I.

doc. Urbanová

Dějiny českého státu a práva do roku 1620

1

1

 

k

3

I.

prof. Vojáček

Jazyk II. [5]

0

2

 

zpt

3

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.

mgr. Šimek

Logika pro právníky

2

 

1

k

3

II., IV.

dr. Brzobohatá

Latina pro právníky II. (pro začátečníky)

0

2

 

k

3

II.

mgr. Novotná

Latina pro právníky II. (pro pokročilé)

0

2

 

k

3

II.,

mgr. Novotná

Kritická právní teorie

1

1

 

k

3

II., IV.

dr. Polčák

Management

1

1

 

k

3

III.

prof. Vágner

Církevní právo

1

1

 

k

3

III.,

dr. Šimáčková

Ekopolitika

1

1

 

k

3

IV.

dr. Jančářová

Družstevní právo

1

1

 

k

3

V.

doc. Pekárek

Právní problémy reklamy

1

1

 

k

3

V.

prof. Hajn

Nekalá soutěž a práva na označení v ČR a EU

1

1

 

k

3

V

dr. Ondrejová

Právo obchodních společností

1

1

 

k

3

VI.

doc. Pokorná

Sociální dialog

0

2

 

k

3

VI.

dr. Hrabcová

Právní aspekty živnostenského podnikání

1

1

 

k

3

VII.

prof. Fiala

Stavební právo

1

1

 

k

3

VII.

doc. Marek

Ochrana spotřebitele

1

1

 

k

3

VII.

dr. Dudová

Ústavní systémy

1

1

 

k

3

VII.

doc. Kroupa

Světové hospodářské právo

0

2

 

k

3

VIII.

dr. Křepelka

Spolkové a nadační právo

1

1

 

k

3

VIII.

prof. Hurdík

Právo proti domácímu násilí

0

2

 

k

3

VIII.

doc. Králíčková

Kriminologie

1

1

 

k

3

IX.

doc. Kuchta

Kriminalistika

1

1

 

k

3

IX.

prof. Kratochvíl

Katastr nemovitostí

0

2

 

k

3

IX.

Doc. Průchová

Diskreční pravomoc veřejné správy

1

1

 

k

3

IX.

doc. Skulová

Finanční právo v soudní praxi

1

1

 

k

3

IX.

dr. Mrkývka

Daňová judikatura

0

2

 

k

3

IX.

dr. Mrkývka

SVOČ

0

1

 

k

3

I. – X.

doc. Kalvodová

IT v právní praxi

0

 

1

k

2

V. – IX.

dr. Polčák

Evropské a mezinárodní PIS

0

 

1

k

2

V. – IX.

doc. Křepelka

České PIS[6]

0

 

1

k

2

V. – IX.

dr. Spáčilová

Právo ICT soukromé

1

1

 

k

3

VI.

dr. Polčák

Právo ICT veřejné

1

1

 

k

3

VII.

dr. Polčák

Corporate Governance kótovaných korporací

1

1

 

k

3

VII., IX.

dr. Kotásek

Lesní právo

1

1

 

k

3

VI., VIII.

doc. Průchová

Evropské daňové právo

1

1

 

k

3

VIII.

dr. Radvan

Právnické výpočty

0

1

 

k

2

IV. až IX.

dr. Polčák

Právní ochrana designu

1

1

 

k

3

IX.

dr. Koukal

Práva na označení

1

1

 

k

3

IX.

dr. Koukal

Ochrana duševního vlastnictví v evropském a mezinárodním měřítku

1

1

 

k

3

VII., IX.

prof. Týč

 

 

 

 

Povinně volitelné předměty dovednostní povahy

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

počet kreditů

zařazení do semestru

Garant

Praktikum tvorby práva

1

 

1

k

3

VII.

dr. Škop

Simulované soudní jednání z evropského práva

0

 

2

k

3

VII., IX.

dr. Sehnálek

Rozhodčí řízení – simulovaný proces

0

 

2

k

3

VIII.

prof. Rozehnalová

Praxe mezinárodněprávní ochrany mládeže

0

 

2

k

3

VI., VIII.

dr. Kapitán

Praxe mezinárodní justiční spolupráce při ochraně dětí

0

 

2

k

3

VI., VIII.

dr. Kapitán

Výkon cizích soudních rozhodnutí na území ČR

0

 

2

k

3

VI., VIII.

dr. Valdhans

Právní klinika ombudsmanské praxe

0

 

1

k

3

VIII., IX.

dr. Jurníková

Právní klinika diskriminace a rovného zacházení

0

 

1

k

3

VII. VIII.

dr. Hrabcová

Praktikum z trestního řízení

0

 

1

k

3

IX.

doc. Kalvodová

Pokročilé praktikum obchodního práva

0

 

2

k

3

VII., IX.

dr. Šilhán

Právní klinika uprchlického práva I., II.

0

 

1

k

3

VII., VIII.

mgr. Lupačová

Moot Court

0

 

1

k

3

III. – IX.

dr. Jurníková (garant následně určen dle typu soutěže)

 

 

 

Povinně volitelné předměty vyučované v cizím jazyce

 

předmět

přednáška

seminář

cvičení

zápočet/kolokvium

počet kreditů

zařazení do semestru

garant

Human Rights in Europe

0

2

 

k

3

I., III., V., VII., IX.

prof. Filip

Deutsche Rechtsgeschichte

0

2

 

k

3

III., V.

dr. Salák

International and European Union Law

1

1

 

k

3

III., V., VII.

dr. Sehnálek

Vergleich des deutschen und österreichischen Verfahrensrechts

0

2

 

k

3

V.

dr. Šrámková.

Vergleich des deutschen und schweizerischen Verfahrensrechts

0

2

 

k

3

VI.

dr. Šrámková.

European Private International Law

1

1

 

k

3

VI.

dr. Svobodová

Alternative Dispute Resolution and Commercial Arbitration (from the view of the Czech law)

1

1

 

k

3

VI.

dr. Valdhans

International Law in International Tribunals and Domestic Courts

1

1

 

k

3

VI.

mgr. Novotná

Legal Protection of Competetion I., II.

1

1

 

k

3

VII., VIII.

prof. Bejček

Law of eFinance

1

1

 

k

3

IX.

dr. Polčák

 

Předměty státní závěrečné zkoušky


 

Ústní část Státní závěrečné zkoušky se skládá ze čtyř předmětů. Dva předměty jsou povinné, a to Občanské právo hmotné a procesní a Trestní právo hmotné a procesní. Zbývající dva předměty si student volí z předmětů řazených do skupiny jedna a dva, a to vždy z každé skupiny jeden.

 

I. skupina

 

kód název garant ukon. rozsah kred. poznámka
PV22 Správní právo
SZk 0/0

PV23 Ústavní právo
SZk 0/0

PV34 Evropské právo
SZk 0/0

PV35 Finanční právo
SZk 0/0

PV36 Právo životního prostředí
SZk 0/0

II. skupina

 

kód název garant ukon. rozsah kred. poznámka
PV12 Obchodní právo
SZk 0/0

PV33 Teorie práva
SZk 0/0

PV37 Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
SZk 0/0

PV38 Mezinárodní právo soukromé a obchodní
SZk 0/0


 [1] Student je povinen si zvolit jeden z nabízených předmětů. V případě, že si jich zvolí více, budou mu započteny jako povinně volitelné předměty.

 

 

[4] Student je povinen si zvolit jeden z nabízených předmětů. V případě, že si jich zvolí více, budou mu započteny jako povinně volitelné předměty

[5] Jazyk II. je vyučován ve variantách: němčina pro právníky, angličtina pro právníky, francouzština pro právníky, ruský jazyk

[6] Student je povinen absolvovat jeden předmět v období V. – IX. semestru.


top