| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Program: B6804 B-PSP Právní specializace

 

Obor: PrF 6804R006 VNEM Právní vztahy k nemovitostem
Anglický název oboru: Legal Questions of Land Register
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: do 31. 10. 2015
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R008 MEOB Právo a mezinárodní obchod
Anglický název oboru: Law and International Trade
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: do 31. 10. 2015
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R009 PRPO Právo a podnikání
Anglický název oboru: Law and Business
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: do 31. 10. 2015
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R011 SOZA Právo sociálního zabezpečení
Anglický název oboru: Social Security Law
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: do 31. 10. 2015
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R020 TPRT Teorie a praxe přípravného řízení trestního
Anglický název oboru: Theory and Practice of Criminal Procedure
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: do 31. 10. 2015
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R022 VESP Veřejná správa
Anglický název oboru: Public Administration
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: 22. 10. 2001 - 31. 10. 2015
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R030 PRFI Právo a finance
Anglický název oboru: Law and Finance
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: 21. 5. 2007 - 31. 10. 2015
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R034 VYJU Vyšší justiční úředník
Anglický název oboru: Senior Officer of Justice
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: 17. 2. 2009 - 1. 3. 2019
Vyučovací jazyk: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.
Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R037 MPS Mezinárodněprávní obchodní studia
Anglický název oboru: International Law Studies
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.

Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R038 OPS Obchodněprávní studia
Anglický název oboru: Commercial Law Studies
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.

Rozhodnutí o akreditaci

Obor: PrF 6804R038 OPS Obchodněprávní studia, ID=18528
Anglický název oboru: Commercial Law Studies
Forma studia: 87 bakalářské kombinované
Akreditace: 10. 8. 2011 - 31. 8. 2019
Jazyk, v němž je obor akreditován: čeština, Stand. doba oboru: 3 r.

top