| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy
(Theoretical Legal Sciences)

Typ programu: Doktorský, stand. doba programu 4 r., udělovaný titul: Ph.D.

Akreditované obory v českém jazyce:
Obor: PrF 6801V040 DPRP Dějiny práva a římské právo
Anglický název oboru: History of the Law and Roman Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V041 FPFV Finanční právo a finanční vědy
Anglický název oboru: Financial Law and Financial Sciences
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace:
do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V009 MEPS Mezinárodní právo soukromé
Anglický název oboru: International Private Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V042 MEPV Mezinárodní a evropské právo
Anglický název oboru: International and European Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V011 OBCP Občanské právo
Anglický název oboru: Civil Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V014 OBPR Obchodní právo
Anglický název oboru: Commercial Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V015 PRAC Pracovní právo
Anglický název oboru: Labour Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V043 SPRAV Správní právo a právo životního prostředí
Anglický název oboru: Administrative and Environmental Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci:        zde
Obor: PrF 6801V025 TEPR Teorie práva
Anglický název oboru: Theory of Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V028 TRPR Trestní právo
Anglický název oboru: Criminal Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V032 USPS Ústavní právo a státověda
Anglický název oboru: Constitutional Law and Theory of State
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
  
Obor: PrF 6801V052 ICT Právo informačních a komunikačních technologií
Anglický název oboru: Law Information and Communication Technologies
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 8. 2019 (dle vyjádření Národního akreditačního úřadu byla akreditace automaticky prodloužena)
Vyučovací jazyk: čeština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o         akreditaci:       

zde

Akreditované obory v polském jazyce:
Obor: PrF 6801V041 FPFVP Finanční právo a finanční vědy (pol.)
Anglický název oboru: Financial Law and Financal Science
Formy studia: 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: polština
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Akreditované obory v anglickém jazyce:
Obor: PrF 6801V009 MEPSA Mezinárodní právo soukromé (angl.)
Anglický název oboru: International Private Law
Formy studia: 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: angličtina
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V042 MEEPA Mezinárodní a evropské právo (angl.)
Anglický název oboru: International and European Law
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 5. 2020
Vyučovací jazyk: angličtina
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci: zde
Obor: PrF 6801V052 ICTA Právo informačních a komunikačních technologií (angl.)
Anglický název oboru: Law Information and Communication Technologies
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31. 8. 2019 (dle vyjádření Národního akreditačního úřadu byla akreditace automaticky prodloužena)
Vyučovací jazyk: angličtina
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci:        

zde

Obor: PrF 6801V041FPFVA Finanční právo a finanční vědy (angl.)
Anglický název oboru: Financial Law and financial Science
Formy studia 51 doktorské prezenční, 52 doktorské kombinované
Akreditace: do 31.5.2020
Vyučovací jazyk: angličtina
Stand. doba oboru: čtyři roky
Rozhodnutí o akreditaci zde

top