| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Magisterské a bakalářské studijní programy

 

Magisterský studijní program Právo a právní věda (pětiletý):jediný program, jehož absolvování je považováno za ucelené právnické vzdělání, které je vyžadováno pro vykonávání některých profesí v soudnictví, na státním zastupitelství, v advokacii apod.

Bakalářské studijní programy Mezinárodněprávní obchodní studia, Obchodněprávní studia, Vyšší justiční úředník, Teorie a praxe trestního a správního procesu a Veřejná správa (specializace: Všeobecná veřejná správa, Katastrální správa, Finanční správa nebo Správa sociálního zabezpečení)

 
Podávání přihlášek 1. 11. 2018 – 28. 2. 2019
Den otevřených dveří 10. 1. 2019 v 15:00 hod.
Přijímací zkoušky jednotný termín pro TSP: 27. – 28. 4. 2019 (sobota – neděle)
Termín zasedání přijímací komise v týdnu od 6. do 10. 5. 2019
Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 10. 5. 2019
Termín přezkumné komise bude doplněno, předpokládá se na přelomu července a srpna
Obsah přijímací zkoušky Souhrnné informace o testech studijních předpokladů (TSP)
Minulé verze TSP
Informace

Souhrnné informace

Podmínky přijetí

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2018

Poplatek za přijímací řízení 600 Kč
Termín ukončení přijímacího řízení
říjen 2019
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu, do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a to na http://is.muni.cz/prihlaska/ příp. osobně na studijním odd. PrF MU v úředních hodinách.

Vyučované předměty a obory studia

  • Informace o vyučovaných předmětech v magisterském studijním programu naleznete v aktuálních studijních plánech
  • Informace o vyučovaných předmětech a studijních oborech v bakalářských studijních programech naleznete v aktuálních  studijních plánech
 

top