| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Navazující magisterský studijní program

Pro absolventy bakalářského studijního programu Právní specializace nebo Veřejná správa akreditovaného na vysoké škole, anebo absolventy studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity, je určen navazující magisterský studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa.

 

Podávání přihlášek 1. 2. 2019 – 30. 4. 2019
Den otevřených dveří 10. 1. 2019 v 15:00 hod.
Přijímací zkoušky jednotný termín pro TOZ v Brně: 31. 5. 2019 (pátek)
Termín zasedání přijímací komise v týdnu od 3. do 7. 6. 2019
Termín vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 7. 6. 2019
Termín přezkumné komise bude doplněno, předpokládá se na přelomu července a srpna
Obsah přijímací zkoušky Informace k Testu odborných znalostí (TOZ)
Minulé verze TOZ
Informace Souhrnné informace

Podmínky přijetí

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení 2018

Poplatek za přijímací řízení 600 Kč
Termín ukončení přijímacího řízení říjen 2019
Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu, do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a to na http://is.muni.cz/prihlaska/ příp. osobně na studijním odd. PrF MU v úředních hodinách.

 

Informace o vyučovaných předmětech v navazujícím magisterském studijním programu naleznete v aktuálních studijních plánech.

top