| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje

výběrové řízení
na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu

ERASMUS+
pro studenty doktorského studia
v akademickém roce 2019/2020

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

  • uchazeč je v současné době studentem 1. až 3. ročníku doktorského studijního programu,
  • uchazeč není zapsán do semestru podzim 2018 podmíněně,
  • uchazeč přiloží k přihlášce do výběrového řízení doklad o znalosti příslušného jazyka,
  • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ a který se ze studijního pobytu odhlásil.

Jak se přihlásit do výběrového řízení:

  • uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu, a to bez preferencí,
  • přihlášku je třeba osobně odevzdat nejpozději 15. 2. 2019 do 12 hod. Bc. Anně Tomenendalové na Oddělení pro zahraniční vztahy, místnost 127, nebo ve stejném termínu podepsanou a naskenovanou zaslat emailem na adresu anna.tomenendalova@law.muni.cz.

Průběh výběrového řízení:

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu kreditů získaných v doktorském studijním programu na PrF MU ke dni 15. 2. 2019. V případě rovnosti kreditů rozhoduje studijní průměr ke dni 15. 2. 2019.

 

V Brně dne 24. ledna 2019

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
děkanka Právnické fakulty MU

Přílohy

  1. Seznam univerzit
  2. Přihláška

top