| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Aktuální informace k závěru studia

 

Změny týkající se státních závěrečných zkoušek (SZZk)

 

Student, který odevzdá závěrečnou práci v prodlouženém termínu do 3. 5. 2020, se může k ústní součásti SZZk přihlásit buď do období JARO 2020 (květen/červen) nebo do jakéhokoli dalšího nabízeného období, a to prostřednictvím aplikace IS MU "Rozpisy témat" (přihlášení k jednomu z tam vypsaných "témat"). Přístup do aplikace:  Student → Během studia → Rozpisy témat → Přihláška do období konání… příp. Přihlašování na termín SZZk…

Přihlásit se do příslušného období můžete již nyní a to:

JAR0 2020: do 3. 5. 2020 vč.

ČERVENEC 2020: do 30. 6. 2020 vč.

ZÁŘÍ 2020: do 30. 6. 2020 vč.

Obhajoba diplomové nebo bakalářské práce se může při odevzdání práce do 3. 5. 2020 konat od 18. 5. 2020. Přednost je dávána měsíci červnu.

Student, který odevzdá závěrečnou práci do 30. 6. 2020, se může k ústní součásti SZZk přihlásit do období ČERVENEC 2020 či ZÁŘÍ 2020 způsobem a v termínech uvedených výše. Obhajoba diplomové nebo bakalářské práce se může konat po odevzdání práce.

Konkrétní termíny obhajob budou vyhlašovány v závislosti na vypracování posudků a zveřejněny vždy nejméně 2 týdny před datem konání. Termín vyhlásí příslušná katedra prostřednictvím Úřední desky IS MU https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/ a sekretářka katedry zašle studentům zprávu o vyhlášeném termínu e-mailem.

 

Formální stránka závěrečných prací

 

V návaznosti na určení konečné podoby průběhu obhajoby diplomových a bakalářských prací není nutné, aby práce obsahovaly vložené zadání práce. Jejich součástí nemusí být ani čestné prohlášení, a pokud je závěrečná práce obsahuje, tak toto nemusí být podepsáno. To platí i pro práce odevzdávané v termínu do 30. 6. 2020.

Závěrečné práce budou odevzdávány výhradně elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému MU.


top