| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

S ohledem na současnou situaci jsou promoce plánované dle harmonogramu na červenec zrušeny. Předpokládáme, že promoce se uskuteční v náhradním termínu v průběhu podzimního semestru 2020. Možnost konání promocí a stanovení konkrétního termínu je závislé na kapacitních možnostech Univerzitního kina Scala. Vedení fakulty v současné době zvažuje i možnost konání promocí mimo tyto prostory.


top