| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Závěr studia 

Q: Jak bude probíhat ústní část státní závěrečné zkoušky?

Ústní část státní závěrečné zkoušky bude probíhat podobně jako v jiných letech, tj. prezenčně a před komisí, avšak bude nutno dodržovat určitá preventivní a hygienická opatření. Jejich konkrétní podoba je v současné době diskutována a může se měnit i na základě vývoje situace a případných změnách vládních či ministerských opatření. Předpokládá se, že v místnosti, v níž bude probíhat zkoušení, bude vždy přítomna komise a zkoušený student, zatímco studenti a tajemník (tajemníci) budou v jiných učebnách. Důrazně se doporučuje udržovat při přípravě rozumné odstupy, neshlukovat se ve skupinkách a dodržovat obecně známé hygienické zásady (rouška, mytí a dezinfikování rukou apod.). Pokud by došlo k podstatným změnám, budete informováni e-mailem a budou též aktualizovány informace na webových stránkách a na facebookovém profilu fakulty.

Q: Jaké předpisy a materiály mohu mít u státnic?

Jako v jiných letech může mít student u státnic vlastní nekomentované tištěné verze právních předpisů (ÚZ apod.). Elektronické materiály po proběhlých diskusích tento rok nejsou povoleny. Tato praxe se ovšem může změnit v následujících semestrech.

Q: Kdy se dozvím termín ústní části SZZk?

Rozpisy studentů dle jednotlivých termínů, zkušebních komisí a konkrétních časů konání ústních součástí budou oznámeny studentům v první fázi bez uvedení zkoušejících, a to do 11. 5. 2020. Oficiální rozpis komisí bude zveřejněn na úřední desce IS MU po doplnění zkoušejících katedrami, a to do 15. 5. 2020. Všichni přihlášení studenti obdrží v obou fázích také oznámení mailem. Zveřejnění termínů dříve bohužel nebylo možné. S ohledem na stávající situaci a četné podněty z řad studentů byla prodloužena lhůta pro odevzdávání diplomových a bakářských prací. Sestavování komisí SZZk je na termín odevzdání navázáno.

Q: Jak a kdy budou probíhat obhajoby?

Obhajoby, stejně jako ústní část státní závěrečné zkoušky, budou probíhat prezenčně před komisí, avšak bude nutno dodržovat určitá preventivní a hygienická opatření. Jejich konkrétní podoba je v současné době diskutována a může se měnit i na základě vývoje situace a případných změnách vládních či ministerských opatření. Důrazně se doporučuje udržovat při přípravě rozumné odstupy, neshlukovat se ve skupinkách na chodbě a dodržovat obecně známé hygienické zásady (rouška, mytí a dezinfikování rukou apod.). Pokud by došlo k podstatným změnám, budete informováni e-mailem a budou též aktualizovány informace na webových stránkách a na facebookovém profilu fakulty.

Od 18. 5. 2020 bude dle upraveného harmonogramu semestru možno obhajovat bakalářské a diplomové práce odevzdané do 3. 5. 2020. Předpokládá se přitom, že obhajoby závěrečných prací se budou konat především v průběhu června. Posudky  vedoucího  práce  a  oponenta  budou  studentům vkládány  průběžně  po  jejich  vypracování do Archivu závěrečné práce v IS MU. Student má právo být seznámen s posudky nejméně  5 pracovních  dnů  před  obhajobou.  Konkrétní  termín  obhajoby určí  příslušná  katedra. V případě pochybností či problémů proto prosím kontaktujte příslušnou sekretářku. Termíny a komise  obhajob  budou  katedrami zveřejňovány na úřední desce vždy nejpozději 2 týdny před datem konání a budou studentům oznámeny mailem. Doporučuje se sledovat průběžně rozpisy přes níže uvedené odkazy.

Magisterské studium: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/mgr/komise/obh/?vysl=931051

Bakalářské studium: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/bc/komise/obh/

Navazující magisterské studium: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/nmgr/37224219/

Q: Vztahuje se na mě tato forma státní závěrečné zkoušky, i když jsem cizím státním občanem či pobývám v jiném státě, například na Slovensku?

Ano, průběh části státní závěrečné zkoušky bude pro všechny stejný. Případné individuální problémy studentů (ať již problémy zdravotní, obtíže spojené s cestováním či přeshraničním cestováním apod.) bude možné řešit po domluvě se studijním oddělením přesunutím termínu státní závěrečné zkoušky (konkrétní e-mailové adresy jsou uvedeny níže v rámci odpovědi na otázku “Co mám dělat, pokud mi ani po přečtení těchto otázek a odpovědí není vše jasné?”).

Q: Nemůže se stát, že budu mít velký časový rozestup mezi ústní částí státní závěrečné zkoušky a obhajobou? 

Ano, možné to je. Obhajoby diplomových a bakalářských prací odevzdaných do 3.5. probíhají především v květnu a červnu. U prací odevzdaných po 30. 6. je možné konat obhajoby až do konce zkouškového období, tedy do 30. 9. 2020. Katedry budou informovány, kteří studenti jsou přihlášeni na ústní část SZZk v červenci a bylo by tedy vhodné termíny pro obhajoby vypsat do konce srpna. 

Q: Budou probíhat promoce?

S ohledem na současnou situaci jsou promoce plánované dle harmonogramu na červenec zrušeny. Předpokládáme, že promoce se uskuteční v náhradních termínech v průběhu podzimního semestru 2020 (19. 10., 9. a 18. 11. a 10. 12.) v Univerzitním kině Scala.

Q: Co mám dělat, pokud mi ani po přečtení těchto otázek a odpovědí není vše jasné?

V takovém případě - pokud ani druhé čtení nepomůže :) - se prosím obraťte e-mailem na studijní oddělení a to konkrétně na Bc. Petru Markovou (petra.markova@law.muni.cz), pokud jde o SZZk v programu Právo a právní věda, na Radmilu Tučkovou (radmila.tuckova@law.muni.cz), pokud jde o SZZk v navazujícím magisterském studijním programu, na Mgr. Lenku Podrabskou (lenka.podrabska@law.muni.cz), pokud jde o bakalářský studijní program Vyšší justiční úředník a na Hanu Holubovou (hana.holubova@law.muni.cz), pokud jde o ostatní bakalářské studijní programy.


top