| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Konzultace před odevzdáním rigorózní práce

Vzhledem k tomu, že součástí přihlášky k rigoróznímu řízení je již vypracovaná rigorózní práce, může mít uchazeč zájem i o konzultace před odevzdáním práce, např. při výběru tématu nebo při samotném psaní práce. Jedná se o placené konzultace, které si uchazeč může zajistit přes Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení na Právnické fakultě, konkrétně přes Martinu Augustinovou (martina.augustinova@law.muni.cz nebo tel. 549 49 3044).


top