| | | | |


Breadcrumbs

Homepage

Komise pro státní rigorózní zkoušky - dle specializací

Specializace Předseda Místopředseda Členové interní Členové externí
Správní právo prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

JUDr. Miloš Matula, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Finanční právo

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. 

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.
Ministerstvo financí

JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Finanční úřad Brno I.

Mezinárodní právo veřejné prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
Univerzita Palackého v Olomouci

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Mezinárodní právo soukromé prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc

prof. JUDr. Vladimír Týč. CSc.

JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Právnická fakulta UK v Praze

JUDr. Karel Střelec. Ph.D.
advokát
Právo EU prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

doc. JUDr. Filip Křepelka, CSc.

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
Univerzita Palackého v Olomouci

JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M.
Nejvyšší správní soud
Dějiny státu a práva prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

JUDr. PhDr. Stanislav Balík
Ústavní soud
Římské právo doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.
Právnická fakulta UP

JUDr. PhDr. Stanislav Balík
Ústavní soud
Právo životního prostředí doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
Povodí Moravy, s.p.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
Nejvyšší správní soud 
Ústavní právo a státověda doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.    prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
doc. JUDr. Zdeněk Kuhn, Ph.D., LL.M., S.J.D.  
Právnická fakulta UK v Praze

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Ústavní soud

JUDr. Miloslav Výborný
Ústavní soud
Pracovní právo doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.  

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

JUDr. et Ing. Petr Machálek, Ph.D.JUDr. Antonín Mládek, Ph.D.
Západomoravská vysoká škola Třebíč

JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
vysokoškolský učitel

Trestní právo doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.
Krajský soud v Českých Budějovicích

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Antonín Draštík
Nejvyšší soud

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
emeritní profesor

Teorie práva prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc. doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 
JUDr. Ludvík David, CSc.
Nejvyšší soud

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Občanské právo prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

JUDr. Ludvík David, CSc.
Nejvyšší soud

JUDr. Roman Fiala
Nejvyšší soud

doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc., vysokoškolský učitel

Obchodní právo prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.  

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. 

JUDr. David Raus, Ph.D.
Krajský soud v Brně

JUDr. Kateřina Hornochová
Nejvyšší soud

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
emeritní profesor

Právo informačních a komunikačních technologií doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.  

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M.
Nejvyšší správní soud

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Ústav státu a práva Akademie věd

 


top